TITLE

DESCRIPTION

Zorgverbreding

Barbara Willems (logopediste) is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie (leerkracht zorg). Haar taak zal bestaan uit het begeleiden van leerlingen met leer- en andere problemen, alsook het samen met de leerkrachten zoeken naar oplossingen binnen de klas. Zo trachten we het leren en samenleven voor heel wat kinderen aangenamer en makkelijker te maken.

 

Aangezien wij aan de slag moeten met maar een beperkt aantal uren zorg komen vooral de kleuters, het eerste, het tweede en het derde leerjaar in aanmerking voor individuele begeleiding.

 

De kinderen van de hogere leerjaren mogen rekenen op een indirecte begeleiding via de leerkracht. Welke kinderen voor begeleiding in aanmerking komen, wordt besproken op een MDO.

 

In onze school zijn wij bekommerd voor de harmonische ontwikkeling van gans de persoonlijkheid .Dus kan u bij de klastitularis en Barbara Willems ook terecht met vragen omtrent het socio-emotionele en het psychomotorische.

 

In al de leerjaren bestaat de mogelijkheid om ‘ lees-, spelling- en/of rekengroepjes’ te organiseren. Dit houdt in dat we enkele kinderen met een gelijkaardig probleem samen kunnen begeleiden.

 

De leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben kunnen terugvallen op onze PLUS-klas. Enkele lesmomenten bieden we extra uitdagingen aan zodat het creatieve gestimuleerd wordt.

 

Op afspraak staat Barbara voor ouders en leerkrachten ter beschikking