TITLE

DESCRIPTION

CLB

 

VCLB regio Hasselt
Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
011/37.94.90
hasselt@vclblimburg.be


Openingsuren CLB:

Maandag: 8u30 – 12u
Dinsdag tot vrijdag : 8u30 – 12u | 13u -17u

Vraag gerust wat de mogelijkheden zijn om na 17u een afspraak te maken.

Sluitingsperiode CLB:

 • Allerheiligen
 • Wapenstilstand
 • Kerstvakantie: open gedurende 2 dagen
 • Paasvakantie
 • Feest van de arbeid: 1 mei
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Vlaamse feestdag: 11 juli
 • Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

Spreekuren op school:

worden meegedeeld in de maand september

Contactpersoon:

Isabel Bomans

Isabel.Bomans@vclblimburg.be

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. De CLB-begeleiding is gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.

Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Een CLB kiezen kan dus niet. Verandert je kind van school, dan kan je bij het CLB van de oude school terecht tot je kind in de nieuwe school ingeschreven is.

Meer informatie over CLB en contactgegevens van alle CLB’s vind je op www.vclb-koepel.be.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen. Bijvoorbeeld:

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als je kind moeite heeft met leren
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en over inentingen
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze

Leerlingen vanaf 12 jaar hebben het recht om CLB-begeleiding te vragen zonder toestemming van de ouders.

Verplicht?

De volgende CLB-activiteiten zijn wettelijk verplicht :

 • de medische onderzoeken
 • de begeleiding bij onwettige afwezigheden op school (leerplicht)
 • voor maatregelen betreffende besmettelijke ziekten
 • als je een bepaald attest nodig hebt. Dat kan nodig zijn
  • om vroeger of later dan gewoonlijk aan de lagere school te beginnen
  • om naar het buitengewoon onderwijs te gaan
  • bij een niet erg voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult

1e kleuterklas
2e kleuterklas
3/4 jaar
4/5 jaar
1e leerjaar lagere school
3e leerjaar lagere school
5e leerjaar lagere school
6/7 jaar
8/9 jaar
10/11 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je om een andere reden vaak op controle bij een arts.

In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de arts altijd vragen stellen.

Als er niet voldoende tijd is, kan de arts een afspraak maken op een later tijdstip.
Je mag de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over die procedure neem je best contact op met het CLB.

Het kan dat we tijdens het onderzoek of tijdens de inenting de hulp inroepen van de juf of de begeleider als dit uw zoon of dochter kan geruststellen. Indien je niet wenst dat deze persoon aanwezig is tijdens het onderzoek, verwittig je best op voorhand even onze dienst.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om de inentingen te krijgen moeten de ouders wel toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

1e leerjaar lagere school –   6/7 jaar   :   Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

5e leerjaar lagere school- 10/11 jaar :    Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

 

CLB dossier:

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.

Het dossier inkijken?

Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken.

Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met toestemming van de leerling.

Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts.

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht moeten verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de leerplichtbegeleiding.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. De volgende gegevens kan je niet weigeren:

 • identificatiegegevens
 • inentingen
 • gegevens over leerplicht
 • medisch onderzoek en de opvolging hiervan

Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.